რეიტინგული შეფასების სისტემა ★★☆

თქვენი კომპანიის მომსახურების შესახებ მომხმარებელთა გამოკითხვა / შეფასება შეგიძლიათ განახორციელოთ სითინეტის რეიტინგული შეფასების ზარების საშუალებით, რომელიც შეფასების ავტომატიზირებული სერვისია და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნებისმიერი ბიზნესის მომსახურების სტანდარტების დახვეწაში. მისი მეშვეობით შესაძლებელია მომსახურების ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი რეალური მომხმარებლის თვალით.