გადახდის სისტემები ბალანსის შესავსებად

ვებ-პორტალები :

 სითინეტის  ვებ-გვერდიდან - (ნებისმიერი ქვეყნის VISA / MASTERCARD საბანკო ბარათებით).

 თიბისი მობაილ ბანკინგიდან - (აირჩიეთ კომუნალური გადახდები → ტელეფონი/ინტერნეტი/TV → სითინეტი)

საქართველოს ბანკის ბანკინგიდან - (კომუნალური გადახდები → ტელეფონი/ინტერნეტი/TV → სითინეტი)

 პორტალიდან mypay.ge - (აირჩიეთ ტელეკომუნიკაცია → ტელეფონი → CITYNET)

 პორტალიდან eMoney.ge - (გაიარეთ რეგისტრაცია → ონლაინ გადახდები → მობილური ოპერატორები → CITYNET)

 პორტალიდან oppa.ge - (აირჩიეთ ტელეკომუნიკაცია → CITY PHONE)

სწრაფი გადახდის აპარატები:

► EXPRESS PAY - (მენიუში ვირჩევთ → ტელეკომუნიკაციას → ქალაქის ტელეფონი → CITYNET)

► TBC PAY - (ტელეფონი და ტელევიზია → ქალაქის ტელეფონი → CITYNET)

► PAY BOX - (ტელეკომუნიკაცია → ქალაქის ტელეფონი → CITYNET)

 VTB - (მენიუში ვირჩევთ → ინტერნეტი/ტელეფონი/TV → CITYNET)


შენიშვნა:

1. ბალანსის შევსების შემდეგ, ულიმიტო ზარების ან სმს-ების გასააქტიურებლად უნდა აკრიფოთ შესაბამისი აქტივაციის კოდი.

2. სითინეტის ვებ-გვერდიდან  ბალანსის შევსება შესაძლებელია ნებისმიერი ქვეყნის VISA / MASTERCARD საბანკო ბარათებით. თუ ბალანსს შეავსებთ დოლარის ან ევროს ანგარიშიდან, კონვერტაცია მოხდება ავტომატურად.

3. ზოგიერთ გადახდის სისტემაში შესაძლოა სერვისი ფიქსირდებოდეს ძველი სახელწოდებით - CITYPHONE, თუმცა გადახდა განხორციელდება შეუფერხებლად.