ციფრული ნომერი მობილურ ტელეფონში

 


 ულიმიტო ზარების და sms შეტყობინების პაკეტი

Application in Mobile

  უფასო ციფრული ნომერი 

  საქართველოს მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებთან უფასო ზარები და სმს-ები

  შემომავალი ზარების ყოველ წუთზე ბონუსი 1 თეთრი (გერიცხებათ ბალანსზე)

 უცხოურ ნომრებზე დარეკვისას მოქმედებს დაბალი ტარიფიკაცია

  სააბონენტო გადასახადი 0

  ნომერი აქტიურია ყველა ქვეყანაში იგივე პირობებით

 

  ულიმიტო პაკეტები

9 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1101 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები 30 დღე".


3 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1102 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები 6 დღე".


11 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1151 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი "უფასო ზარები და სმს-ები 30 დღე".


5 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1105 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი "უფასო ზარები და სმს-ები 10 დღე".


3 ლარიანი SMS პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1103 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო სმს-ები 30 დღე".


შენიშვნა: 3 ლარიანი sms პაკეტის გააქტიურება შესაძლებელია დამატებით, სხვა პაკეტთან ერთადაც.


 

 

  

 


» სტანდარტული ტარიფები (ულიმიტოს გარეშე) იხილეთ ბმულზე

» საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული შესაბამისი ავტორიზაციის ნომერი - №300/1