ციფრული ნომერი მობილურ ტელეფონში


 ულიმიტო ზარების და SMS შეტყობინების პაკეტი

Application in Mobile

  უფასო ციფრული ნომერი (ქალაქის ქსელის ნომერი)

  საქართველოს ნებისმიერ ქსელთან ულიმიტო ზარები და სმს-ები

  შემომავალი ზარების ყოველ წუთზე ბონუსი 1 თეთრი (გერიცხებათ ბალანსზე)

  სააბონენტო გადასახადი 0

  ნომერი აქტიურია ყველა ქვეყანაში იგივე პირობებით

შენიშვნა: სითინეტის ნომერი ხელს არ უშლის ტელეფონში არსებულ სიმ-ბარათს და გექნებათ როგორც დამატებითი ნომერი.


  ულიმიტო პაკეტის აქტივაცია

8 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1101 და ბალანსზე საკმარისი თანხის (8 ლარი) არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები 30 დღე".


2 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1102 და ბალანსზე საკმარისი თანხის (2 ლარი) არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები 5 დღე".


3 ლარიანი SMS პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1103 და ბალანსზე საკმარისი თანხის (3 ლარი) არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო სმს-ები 30 დღე".


11 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1151 და ბალანსზე საკმარისი თანხის (11 ლარი) არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები და სმს-ები 30 დღე".


5 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1105 და ბალანსზე საკმარისი თანხის (5 ლარი) არსებობის შემთხვევაში ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი "უფასო ზარები და სმს-ები 10 დღე".


შენიშვნა: 3 ლარიანი sms პაკეტის გააქტიურება შესაძლებელია დამატებით, სხვა პაკეტთან ერთადაც.


პაკეტის ვადის შემოწმება

პაკეტის ვადის შესამოწმებლად აკრიფეთ 1112 და ინფორმაციას პაკეტის დარჩენილი ვადის შესახებ მოისმენთ ავტომატურ რეჟიმში.

 

  

 


» სტანდარტული ტარიფები (ულიმიტოს გარეშე) იხილეთ ბმულზე

» საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული შესაბამისი ავტორიზაციის ნომერი - №300/1