მაგ.: 211XXXX ან 706XXXXXX

ბალანსის შემოწმება: აკრიფეთ 1111 და ბალანსი მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში

8 ლარიანი ულიმიტოს გააქტიურება: სითინეტის ნომრიდან აკრიფეთ 1101

2 ლარიანი ულიმიტოს გააქტიურება: სითინეტის ნომრიდან აკრიფეთ 1103

ბალანსის შევსების ალტერნატიული მეთოდები