მაგ.: 211XXXX ან 706XXXXXX

ბალანსის შემოწმება: აკრიფეთ 1111 და ბალანსი მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში

ბალანსის შევსების ალტერნატიული მეთოდები