ულიმიტო პაკეტის აქტივაცია

ულიმიტო ზარები და sms-ები საქართველოს მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებზე:


9 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1101 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 30 დღე.


3 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1102 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 6 დღე.


11 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1151 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 30 დღე.


5 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1105 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 10 დღე.


3 ლარიანი SMS პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1103 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო სმს-ები 30 დღე.


შენიშვნა: sms პაკეტის გააქტიურება შესაძლებელია დამატებით, სხვა პაკეტთან ერთადაც.

 აქტივაციის კოდის აკრეფის შემდეგ დაელოდეთ და მოუსმინეთ ავტომოპასუხეს, რომელიც გაცნობებთ პაკეტის გააქტიურებას.


პაკეტის ვადის შემოწმება

პაკეტის მოქმედების დარჩენილი ვადის გასაგებად აკრიფეთ 1112 და ინფორმაცია მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში.

ნომერზე ბალანსის შემოწმება

ბალანსის შესამოწმებლად Citynet-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1111 და ინფორმაცია მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში.