ულიმიტო პაკეტის აქტივაცია

(ულიმიტოს აქტივაციისთვის უნდა ფლობდეთ სითინეტის ნომერს. ნომრის ჩამოსატვირთად იხ. წითელი ღილაკი)

ულიმიტო ზარები და SMS-ები საქართველოს ყველა მობილურ და ფიქსირებულ ქსელთან


2 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1102 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 5 დღე.


5 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1105 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 12 დღე.


10 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1101 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 30 დღე.


11 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1151 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 30 დღე.


3 ლარიანი SMS პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1103 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო სმს-ები 30 დღე.


 აქტივაციის ნომერზე დარეკვის შემდეგ დაელოდეთ და მოუსმინეთ ავტომოპასუხეს, რომელიც გაცნობებთ პაკეტის გააქტიურებას.პაკეტის ვადის შემოწმება

აკრიფეთ 1112 და ინფორმაციას დარჩენილი ვადის შესახებ მოისმენთ ავტომატურ რეჟიმში

ნომერზე ბალანსის შემოწმება

აკრიფეთ 1111 და ინფორმაციას ბალანსის შესახებ მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში


 

ნომრის შეძენის ალტერნატიული მეთოდი

ნომრის შეძენის ალტერნატიული მეთოდია საქართველოს ფოსტის ფილიალები, სადაც შესაძლებელია ნომრის შეძენა და ინსტალაცია მობილურ ტელეფონში