დარეკვის წესი


მობილური ოპერატორები:

საქართველოს მობილურ ოპერატორებთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ: 0 და აბონენტის ნომერი. მაგ: 0577 XX XX XX (მობილურ ქსელებთან დაკავშირება შეგიძლიათ ნულის გარეშეც - პირდაპირი აკრეფით: 577 XX XX XX).

თბილისის ფიქსირებული ქსელი:

"Citynet"-ის ნომრიდან, თბილისის ფიქსირებული ქსელის ნომრებთან დასაკავშირებლად - ჩვეულებრივად აკრიფეთ ქალაქის შვიდნიშნა ნომერი, მაგალითად: 211 44 11.

საქართველოს რეგიონები:

საქართველოს რეგიონებთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ 0, ქალაქის კოდი და აბონენტის ნომერი. მაგალითად: 0 431 XX XX XX  (სადაც 431 ქალაქის კოდია).

საერთაშორისო მიმართულებები:

საერთაშორისო ზარების განსახორციელებლად აკრიფეთ + ან 00, ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი. მაგ: 00 49 XXX XX XX XX  (სადაც 49 ქვეყნის კოდია).

შემომავალი ზარები:

სითინეტის თბილისის ნომერზე უნდა დაგირეკონ იგივენაირად როგორც თბილისის ნებისმიერ ფიქსირებულ ნომერზე. თბილისის ქალაქის ნომრებიდან დარეკვისას უნდა აკრიფონ პირდაპირ თქვენი ნომერი: 2 11 XX XX, საქართველოს რეგიონებიდან და მობილური ოპერატორებიდან: 0 (32) 2 11 XX XX. უცხოური ნომრებიდან (ოპერატორებიდან): 00 (995 32) 2 11 XX XX.

არაგეოგრაფიული ზონის 706 444XXX ნომერზე, ქართული ოპერატორებიდან ირეკება მხოლოდ 0-ით. მიუხედავად იმისა რომელ ქალაქში და ქვეყანაში იმყოფება 706 444XXX აბონენტი, მასთან დასაკავშირებლად ქალაქის კოდი საჭირო არაა, ვინაიდან ესაა არაგეოგრაფიული ნომერი. უცხოური ნომრებიდან კი ამ ნომერზე დაგირეკავენ შემდეგნაირად: + ან 00 შემდეგ 995 706 444XXX.