"ქოლბექ" ვიჯეტი Callback 

 
უკუკავშირის ავტომატიზირებული ვიჯეტი არის ვებსაიტის ფორმა, რომელიც აკავშირებს მომხმარებელს თქვენი კომპანიის მენეჯერთან 30 წამის განმავლობაში. ვებგვერდის ვიზიტორს ასევე შეუძლია აირჩიოს მასთან დაკავშირების სასურველი თარიღი და ზუსტი დრო, ვიჯეტი ზუსტად იმ დროს ავტომატურად დააკავშირებს თქვენი კომპანიის ოპერატორს ზარის შემკვეთთანზარის ვიჯეტის ფერს თავად შეარჩევთ, თქვენი საიტის დიზაინის შესაბამისად. ვიჯეტი ჩნდება შესაბამის დროს და იწვევს ვიზიტორს ზარის შესაკვეთად.
 
თქვენს ვებ-გვერდზე ვიჯეტის ინტეგრაცია თავად შეგიძლიათ Citynet-ის ბიზნეს პორტალიდან. შესაძლებელია ასევე აღნიშნული ფუნქციის ნებისმიერ დროს დაპაუზება /აქტივაცია.
 
ბიზნეს ამოცანები, რომელთა გადაჭრა შესაძლებელია "ქოლბექ" ვიჯეტით:
 
ზრდის მოთხოვნების რაოდენობას
Callback მოუწოდებს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ჩაერთონ დიალოგში კომპანიასთან. ის ასევე ზრდის შეკვეთების/გაყიდვების რაოდენობას საშუალოდ 35-45% -ით.
 
ზრდის მომხმარებლის ლოიალობას
თქვენ დაუყოვნებლივ ქმნით wow ეფექტს კლიენტში და ამყარებთ ნდობას კომპანიაში. ბოლოს და ბოლოს, შენ დაპირდი დარეკვას 30 წამში - და ეს გააკეთე.
 
აჩქარებს მოთხოვნების დამუშავებას
მენეჯერებს არ სჭირდებათ დროის დაკარგვა ფორმის საშუალებით მოთხოვნების დასალაგებლად და თითოეული მათგანის დარეკვაზე - კავშირი ხდება ავტომატურად.
უკუკავშირის ვიჯეტი არის ვებსაიტის ფორმა, რომელიც აკავშირებს მომხმარებელს თქვენი კომპანიის მენეჯერთან 30 წამის განმავლობაში. ზარის ვიჯეტი სრულად ემთხვევა თქვენი საიტის დიზაინს, ჩნდება შესაბამის დროს და იწვევს ვიზიტორს დასარეკად. ვებგვერდის ვიზიტორს ასევე შეუძლია აირჩიოს სასურველი დრო მასთან დასაკავშირებლად. ვებ-გვერდზე ვიჯეტის მოწყობა თავად შეგიძლიათ Citynet-ის ბიზნეს პორტალიდან.
 
ბიზნეს ამოცანები, რომელთა გადაჭრა შესაძლებელია უკუკავშირის ვიჯეტით:
 
ზრდის მოთხოვნების რაოდენობას
Callback მოუწოდებს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ჩაერთონ დიალოგში კომპანიასთან. ის ასევე ზრდის შეკვეთების/გაყიდვების რაოდენობას საშუალოდ 45%-ით - დადასტურებულია ჩვენი კლიენტების შემთხვევებით.
 
ზრდის მომხმარებლის ლოიალობას
თქვენ დაუყოვნებლივ ქმნით wow ეფექტს კლიენტში და ამყარებთ ნდობას კომპანიაში. ბოლოს და ბოლოს, შენ დაპირდი დარეკვას 30 წამში - და გააკეთე.
 
აჩქარებს მოთხოვნების დამუშავებას

 

მენეჯერებს არ სჭირდებათ დროის დაკარგვა ფორმის საშუალებით მოთხოვნების დასალაგებლად და თითოეული მათგანის დარეკვაზე - კავშირი ხდება ავტომატურად.