"ქოლბექ" ფუნქცია / (Callback)

უკუკავშირის ვიჯეტი არის ვებსაიტის ფორმა, რომელიც აკავშირებს კლიენტს თქვენი კომპანიის მენეჯერთან 30 წამში. გამოძახების ვიჯეტი სრულად ემთხვევა საიტის დიზაინს, ჩნდება შესაბამის დროს და იწვევს ვიზიტორს დარეკვისთვის.

ბიზნეს ამოცანები რომელსაც გადაწყვეტს უკუკავშირის ვიჯეტი

ზრდის მოთხოვნების რაოდენობას
Callback უბიძგებს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ჩაერთონ დიალოგში კომპანიასთან. ის ასევე ზრდის შეკვეთების/გაყიდვების რაოდენობას საშუალოდ 45%-ით - დადასტურებულია ჩვენი კლიენტების შემთხვევებით.
 
ზრდის მომხმარებლის ლოიალობას
თქვენ დაუყოვნებლივ ქმნით wow ეფექტს კლიენტში და ამყარებთ კომპანიისადმი ნდობას. ბოლოს და ბოლოს, შენ დაპირდი 30 წამში დარეკვას - და ეს გააკეთე.
 
აჩქარებს მოთხოვნების დამუშავებას
მენეჯერებს არ სჭირდებათ დროის დაკარგვა ფორმის საშუალებით მოთხოვნების დასალაგებლად და თითოეულ მათგანზე დარეკვისთვის - კავშირი ხდება ავტომატურად.
აჩქარებს მოთხოვნების დამუშავებას
მენეჯერებს არ სჭირდებათ დროის დაკარგვა ფორმის საშუალებით მოთხოვნების დასალაგებლად და თითოეულ მათგანზე დარეკვისთვის - კავშირი ხდება ავტომატურად.
ზრდის მომხმარებლის ლოიალობას
თქვენ დაუყოვნებლივ ქმნით wow ეფექტს კლიენტში და ამყარებთ ნდობას კომპანიაში. ბოლოს და ბოლოს, შენ დაპირდი 30 წამში დარეკვას - და ეს გააკეთე.
ზრდის მოთხოვნების რაოდენობას
Callback უბიძგებს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ჩაერთონ დიალოგში კომპანიასთან. ის ასევე ზრდის მოთხოვნის რაოდენობას საშუალოდ 48%-ით - დადასტურებულია ჩვენი კლიენტების შემთხვევებით.
zrdis motkhovnebis raodenobas
ზრდის მოთხოვნების რაოდენობას
Callback უბიძგებს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ჩაერთონ დიალოგში კომპანიასთან. ის ასევე ზრდის მოთხოვნის რაოდენობას საშუალოდ 48%-ით - დადასტურებულია ჩვენი კლიენტების შემთხვევებით.
zrdis motkhovnebis raodenobas