დამატებითი სერვისები 

ნუმერაცია - სატელეფონო ნომრების ფართო არჩევანი (თბილისის; რეგიონების და არაგეოგრაფიული ნომრები)

კონტაქტ ცენტრის მოწყობა - თქვენს ბიზნესზე მორგებული სისტემის პროექტირება და სწრაფი ინსტალაცია (სისტემის დანერგვა ასევე შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში)

აუდიო ფაილის გენერაცია - ბიზნეს პორტალზე ინტეგრირებული ხელოვნურ ინტელექტზე (AI) დაფუძნებული ინოვაციური მოდული საშუალებას გაძლევთ - ნებისმიერი სასურველი ტექსტი გარდაქმნათ აუდიო ფაილად.

CRM სისტემასთან ინტეგრაცია - IP ტელეფონიის ინტეგრაცია თქვენი კომპანიის CRM სისტემასთან

ვირტუალური ოფისი - საოფისე სატელეფონო ნომრების მობილურში (სმარტფონებში) ინსტალაცია აპლიკაციის სახით და შესაბამისად საოფისე სატელეფონო სისტემის დისტანციურ რეჟიმში სამუშაოდ მზადყოფნის უზრუნველყოფა

პორტირება - თქვენი არსებული ნომრით ჩვენთან გადმოპორტირება სამუშაო პროცესის შეფერხების გარეშე 

მხარდაჭერა - პერსონალური მენეჯერი და ტექ. მომსახურების 24/7 უზრუნველყოფა