საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ აპლიკაციაში ხმის პარამეტრების რეგულირება:

1. შევდივართ აპლიკაციის Setting-ში (ზედა მარჯვენა კუთხეში ვერტიკალურად 3 წერტილი). 

2. აირჩიეთ Preferences

3. Sound

4. შეგიძლიათ ხმის პარამეტრების რეგულირება

იმ შემთხვევაში თუ არსებობს კავშირის ხარვეზები (მაგალითად ეს შეიძლება იყოს იტალიაში), შეგიძლიათ

იხელმძღვანელოთ ქვემოთ მოცემული სურათით და შეცვალოთ მითითებული პარამეტრი:

Playback Buffer size დააყენეთ 20ms-ზე, 100ms-ის ნაცვლად.