საოფისე მინი ატეესი - IP PBX


თანამედროვე საოფისე სატელეფონო სისტემა (IP/PBX). ძველი ATC -სისტემებისგან განსხვავებით არის დამოუკიდებელი სისტემა, რომლის ფუნქციონალის გაზრდა შესაძლებელია პროგრამულად, რაც გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენს სატელეფონო სისტემას დაამატოთ შემდეგი ფუნქციები:

     ► Call Blocking - არასასურველი ზარების დაბლოკვა

     ► Call Detail Records - ზარების ისტორიების ჩაწერა

     ► Call Forwarding - ზარის გადამისამართება ავტომატურად

     ►Call Queuing - ზარების რიგში ჩასმა (ქოლცენტრი)

     ►Call Transfer - ზარის გადამისამართება ნებისმიერ ნომერზე

     ► Call Waiting - მუსიკა ლოდინის რეჟიმში

     ► Conferencing - საკონფერენციო კავშირი

     ► Conversation Recording - ზარების ჩაწერა (მონიტორინგი)

     ► Interactive Voice Response (IVR) - ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუ, სასურველი ტექსტით

     ► Voicemail System - ხმოვანი ფოსტის სერვისი