✪ კორპორატიული სეგმენტისთვის გათვალისწინებული სერვისები:

► მრავალფუნქციური VoIP სატელეფონო სისტემის და ქოლცენტრის აწყობა

 სატელეფონო სისტემის ადაპტირება CRM სისტემასთან

 ინდივიდუალური სატარიფო პაკეტის შემუშავება

► sms მარკეტინგი

 ნომრის პორტირება

► ტექნიკური მხარდაჭერა 24/7

► პერსონალური მენეჯერის მომსახურება

 IP ტელეფონების შეკვეთა (ონლაინ მაღაზია)


შეგიძლიათ აირჩიოთ VOIP სატელეფონო სისტემის სხვადასხვა გადაწყვეტილება:

1. საოფისე VOIP PBX (სტაციონალური მინი ატს) 2. HOSTED PBX (ვირტუალური ატს)

ორივე PBX შესაძლებელია აღიჭურვოს შემდეგი ფუნქციებით:

► მრავალარხიანი სატელეფონო ნომერი (შიდა საოფისე მოკლე ნომრები)

► ოფისების ერთ ქსელში გაერთიანება, მდებარეობის მიუხედავად

► IVR - ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუ სასურველი ტექსტით

► რიგის რეჟიმი შემომავალი ზარებისთვის (მელოდიის თანხლებით)

► შემოსული ზარის ავტომატურად გადამისამართების რეჟიმი

► კონფერენცზარების მხარდაჭერა

ზარების ჩაწერა და სრული მონიტორინგი 

► სტატისტიკა / ანალიტიკა

► მაღალი (პრემიუმ) ხარისხის სატელეფონო კავშირი


კორპორატიული გაყიდვების სამსახური განიხილავს ასევე კორპორატიული აბონენტისთვის ინდივიდუალური სატარიფო პაკეტის შეთავაზებას (სერვისის მიღება შესაძლებელია უკვე არსებული ნომრის შეუცვლელადაც, პორტირების სერვისის გამოყენებით).